Informace

Odbornost a profesionalita
Vzdělávání v oboru "Komplexní péče o dřeviny", bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hlobkou.

Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti je samozřejmostí.
(do 5 miliónů Kč)

Kontakty
Kácení stromů, Rizikové kácení stromů. řez a prořezávání stromů, Hájek - Adam, zavlažovaní
Hájek - Adam
Kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Prořezávání a řez stromů

Jaroslav Hájek
Štětínská 371/1, Praha 8
Email:
hajek@prorezavani-kaceni-stromu.cz

Telefon: +420775901997

Ing. Daniel Adam
Bítovská 1218/24, Praha 4
Email:
adam@prorezavani-kaceni-stromu.cz

Telefon: +420722580475

Kácení stromů, rizikové kácení stromů, prořezávání stromů, řez stromů

Nabízíme kácení stromů ze země, rizikové kácení stromů za pomoci stromolezecké techniky, vysokozdvižné plošiny. Dále nabízíme odborné prořezávání stromů, řez stromů, řez ovocných stromů i péče o stromy.

Kácení stromů ze země

Nejjednodušší a nejlevnější způsob kácení stromu je kácení s řízeným nasměrováním padajícího kmene, které používáme všude tam, kde to podmínky s ohledem na dostatek prostoru a bezpečnosti dovolují. Kácení stromů se v tomto případě provádíme většinou za použití běžných pomůcek. Kácení je oddělení kmene od pařezů a pád stromu do zvoleného směru.

Postupné rizikové kácení stromů stromolezeckou technikou

Postupné kácení stromů je nejrizikovější a nejnamáhavější část stromolezecké praxe. Nebezpečnost této práce nesmí podceňovat laikové ani profesionálové. Vysoké procento úrazů při tzv. rizikovém kácení stromů je jedním z řady důvodů, proč by měla být tato práce prováděna výhradně zkušenými a vyškolenými profesionály.

Prořezávání stromů, řez stromů

Řez stromů patří mezi nejběžnější zásah při péči o strom. Ačkoliv stromy v lese rostou dobře pouze za přispění přirozeného řezu, stromy ve městech vyžadují vyšší úroveň péče a to zejména pro zajištění provozní bezpečnosti. Prořezávání stromů by měl být prováděno pouze za podmínek, že víme jak strom zareaguje na každou odříznutou větev. Neodborné prořezávání stromů může způsobit nezvratné poškození, které bude ovlivňovat strom po celý jeho život, nebo v horších případech život stromu výrazně zkrátí.

Řez velkých stromů je nebezpečná činnost vyžadující speciální znalosti, vybavení a dovednosti. Jestliže je nutné k provedení řezu pracovat ve výšce, nebo používat speciální vybavení (motorové pily,stromolezecké techniky, vysokozdvižné plošiny aj.) je nejlepší zadat tuto práci odborníkům.

Rizikové kácení stromů

Kácení stromů ze země

Rizikové kácení stromů stromolezeckou technikou

Kácení stromů za použití vysokozdvižné plošiny

Prořezávání a řez stromů

Prořezávání stromů stromolezeckou technikou

Výchovný řez mladých stromů

Řez ovocných stromů, sadová architektura

Ostatní služby

Výsadba stromů

Péče o stromy (ošetření řezných ran, dutin, vazba stromů)

Odvoz a likvidace větví a dřeva (štepkování)

Odstranění pařezů (vykopáním, frézováním)

Likvidace náletových dřevin, trávy, plevelů