Informace

Odbornost a profesionalita
Vzdělávání v oboru "Komplexní péče o dřeviny", bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hlobkou.

Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti je samozřejmostí.
(do 5 miliónů Kč)

Kontakty
Kácení, Prořezávání, Zavlažování
Hájek - Adam
Kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Prořezávání a řez stromů

Jaroslav Hájek
Štětínská 371/1, Praha 8
Email:
hajek@prorezavani-kaceni-stromu.cz

Telefon: +420775901997

Ing. Daniel Adam
Bítovská 1218/24, Praha 4
Email:
adam@prorezavani-kaceni-stromu.cz

Telefon: +420722580475

Galerie - kácení stromů, rizikové kácení stromů, Topol - Vysočany

Rizikové kácení stromů stromolezeckou technikou

Kácení stromů Rizikové kácení stromů Kácení stromů stromolezeckou technikou

Výstup za pomoci stromolezecké techniky Výstup po laně Výstup po laně

Postupné odvětvování Spouštění větví Spouštění větví za pomoci lana

Sestup po kmeni Pokácení kmene stromu Porovnání pila s 75cm lištou

Zbytek kmene na zemi Pohled na obvod stromu Rozřezaný kmen stromu