Informace

Odbornost a profesionalita
Vzdělávání v oboru "Komplexní péče o dřeviny", bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hlobkou.

Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti je samozřejmostí.
(do 5 miliónů Kč)

Kontakty
Kácení stromů, Rizikové kácení stromů. řez a prořezávání stromů, Hájek - Adam, zavlažovaní
Hájek - Adam
Kácení stromů
Rizikové kácení stromů
Prořezávání a řez stromů

Jaroslav Hájek
Štětínská 371/1, Praha 8
Email:
hajek@prorezavani-kaceni-stromu.cz

Telefon: +420775901997

Ing. Daniel Adam
Bítovská 1218/24, Praha 4
Email:
adam@prorezavani-kaceni-stromu.cz

Telefon: +420722580475

Výsadba stromů - péče o stromy - Odvoz a likvidace větví a dřeva - Likvidace pařezů - Likvidace náletových dřevin, trav, plevelů

 

Výsadba stromů

Výsadba stromů (dřevin) je velmi důležitou sadovnickou činností. Výsadbou začíná odborná péče o dřeviny na jejich trvalém stanovišti. Ovlivňuje výrazně její dálší vývoj a provozní i ekonomickou náročnost následných pěstebních opatření. Je proto velmi důležité, aby byla výsadbě věnována dostatečná péče a aby ji vždy prováděli pouze kvalifikovaní a dostatečně zkušení odborníci.

Mluvíme-li o výsadbě, nemáme v žádném případě na mysli pouze vlastní proces výsadby, ale i řadu jiných doprovodných aspektů s ní spojených a neméně důležitých. V širším slova smyslu je nutno výsadbu (zákaldní) dřevin chápat jako systém na sebe navazujících operací vedoucích k úspěšnému zakořenění a aklimatizace rostlin na konkrétním stanovišti a k jejich plné funkčnosti v dlouhodobém časovém měřítku.

Jednotlivé kroky jdoucí po sobě a navzájem na sebe navazující při výsadbě jsou to: výběr dřevin pro výsadbu a zabezpečení jejich stanovištních podmínek, vlastní výsadba dřevin, povýsadbová péče o nové výsadby.

 

Péče o stromy (ošetření řezných ran, dutin, vazba stromů)

Ošetření řezných ran

Rána po řezu musí být vždy hladká, bez zatržených částí dřeva a kůry. Hladký povrch rány totiž snižuje riziko odumírání kambia po řezu na minimum a urychluje překrytí povrch rány ránovým dřevem. Co se týká chemického ošetření ran, nepanuje mezi odborníky vzájemná shoda. Proto lze akceptovat oba názorové tábory profesionálů - jak ty, kteří v rámci svých technologií provádí zatírání ran překryvnými nátěry, tak i ty, kteří zatírání ran zavrhují jako nepotřebné.

Sanace dutin

Konzervační ošetření dutin ve kmenech či kosterních větvích stromů. V minulosti značně populární typ ošetření je v současné době potlačován se zvyšováním na důrazu na ekologický kontext arboristyckých operací.

Sanaci dutin lze rozdělit na: mechanickou, chemickou, speciální (stříšky atd.)

Bezpečnostní vazby

Jedná se v současné době o nejvýznamnější preventivní konzervační ošetření s účelem stabilizace korun stromů narušených např: v důsledku růstových defektů, mechanických poranění či infekce dřevokaznými houbami.

 

Odvoz a likvidace větví a dřeva (štepkování)

Odvoz a likvidace větví a dřeva nákladní kontejnerovou dopravou, kontejnery 3 m3 a 9m3. Štěpkování dřeva do průměru 15cm.

 

Odstranění pařezů (vykopáním, frézováním)

Odstranění pařezů ručním vykopáním určitých typů dřevin a do určitých velikostí pařezu. Odstranění pařezů frézování pařezu do 15cm pod povrch okolního terénu, dle velikosti pařezu a jeho přístupnosti (různá cena).

 

Likvidace náletových dřevin, trávy, plevelů

Likvidace náletových dřevin, trávy, plevelů pomocí křovinořezu. Sekání přerostlé trávy, plevelů bubnovou sekačkou. Odstranění trávy, plevelů chemickou cestou pomoci totálních herbicidů.